สายลม08 https://jadin08.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-01-2018&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-01-2018&group=1&gblog=34 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิ่งเอี้ย ประจำปี 2561]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-01-2018&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-01-2018&group=1&gblog=34 Tue, 02 Jan 2018 20:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-11-2017&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-11-2017&group=1&gblog=33 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ปีชง หรือการไหว้เทพไท่ส่วยเอี้ย ปี 2561]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-11-2017&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-11-2017&group=1&gblog=33 Sat, 18 Nov 2017 5:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=07-01-2017&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=07-01-2017&group=1&gblog=32 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิ่งเอี้ย ประจำปี 2560]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=07-01-2017&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=07-01-2017&group=1&gblog=32 Sat, 07 Jan 2017 12:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=17-11-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=17-11-2016&group=1&gblog=31 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ปีชง หรือการไหว้เทพไท่ส่วยเอี้ย ปี 2560]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=17-11-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=17-11-2016&group=1&gblog=31 Thu, 17 Nov 2016 22:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-04-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-04-2016&group=1&gblog=30 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เรื่องชัยภูมิ และวิธีแก้ไข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-04-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-04-2016&group=1&gblog=30 Wed, 20 Apr 2016 9:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=10-02-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=10-02-2016&group=1&gblog=29 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า ฮก 福 ทำไมกลับหัว และตีลังกา...?????]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=10-02-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=10-02-2016&group=1&gblog=29 Wed, 10 Feb 2016 18:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2016&group=1&gblog=28 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิ่งเอี้ย ประจำปี 2559]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2016&group=1&gblog=28 Sun, 24 Jan 2016 17:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-11-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-11-2015&group=1&gblog=26 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ การไหว้ปีชง หรือการไหว้เทพไท่ส่วยเอี้ย ปี 2559]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-11-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=02-11-2015&group=1&gblog=26 Mon, 02 Nov 2015 14:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-04-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-04-2015&group=1&gblog=25 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ไม้เสี่ยงทาย......เซ้งปวย (聖筊)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-04-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-04-2015&group=1&gblog=25 Thu, 16 Apr 2015 20:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-02-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-02-2015&group=1&gblog=24 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮวงจุ้ย บ้านแห่งความล้มเหลว....?????]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-02-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-02-2015&group=1&gblog=24 Tue, 24 Feb 2015 14:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=23 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือการไหว้ไฉ่ซิ่งเอี้ย ในวันตรุษจีน ปี 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=23 Fri, 19 Dec 2014 9:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=22 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ปีชง หรือการไหว้เทพไท่ส่วยเอี้ย ปี 2558]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-12-2014&group=1&gblog=22 Fri, 19 Dec 2014 8:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=21 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาและความหมายของตราแผ่นดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=21 Sat, 08 Mar 2014 10:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=20 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญลักษณ์หยินหยาง ที่หลายคนดูแล้วยังงงอยู่..........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-03-2014&group=1&gblog=20 Sat, 08 Mar 2014 10:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2014&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2014&group=1&gblog=19 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประจำปี 2557 มาอีกแล้วครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2014&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-01-2014&group=1&gblog=19 Fri, 24 Jan 2014 18:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-01-2014&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-01-2014&group=1&gblog=18 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพไท่ส่วยประจำปี 2557 มาอีกแล้วครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-01-2014&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=16-01-2014&group=1&gblog=18 Thu, 16 Jan 2014 19:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=17 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ไท่ส่วยเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ ประจำปี 2556]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=17 Tue, 22 Jan 2013 14:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=16 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประจำปี 2556]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=22-01-2013&group=1&gblog=16 Tue, 22 Jan 2013 10:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-08-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-08-2012&group=1&gblog=15 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอาทิตย์ทรงกลดอีกครั้ง ในรอบปี....ใครเห็นบ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-08-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=24-08-2012&group=1&gblog=15 Fri, 24 Aug 2012 12:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=31-07-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=31-07-2012&group=1&gblog=14 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันดี ใครเห็นบ้าง เวลา 12.00-12.30 น. เกิดปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลดอีกครั้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=31-07-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=31-07-2012&group=1&gblog=14 Tue, 31 Jul 2012 13:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-05-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-05-2012&group=1&gblog=13 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันดี ใครเห็นบ้าง เวลา 11.30 น. เกิดปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-05-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-05-2012&group=1&gblog=13 Wed, 23 May 2012 22:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=06-05-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=06-05-2012&group=1&gblog=12 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่่ง ใครเห็นบ้าง มีพระจันทร์ทรงกลดครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=06-05-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=06-05-2012&group=1&gblog=12 Sun, 06 May 2012 22:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=11 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์..........หลักการทำงานของ Steve Jobs 14 ข้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=11 Mon, 30 Jan 2012 9:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=10 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราไม่ใช้ปฏิทินที่เหมือนกันทุกๆ ปี...???...มีคนคิดแล้วอ่านดู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=30-01-2012&group=1&gblog=10 Mon, 30 Jan 2012 9:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=9 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้ไท่ส่วยเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ ประจำปี 2555]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=9 Thu, 19 Jan 2012 18:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=8 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประจำปี 2555 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=19-01-2012&group=1&gblog=8 Thu, 19 Jan 2012 13:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-08-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-08-2011&group=1&gblog=7 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 14.05-14.30น.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-08-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=20-08-2011&group=1&gblog=7 Sat, 20 Aug 2011 19:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ 9 มิย. 2554 วันดีครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 Thu, 09 Jun 2011 18:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=04-03-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=04-03-2011&group=1&gblog=5 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิศบ้านของคุณอยู่ทิศไหน รู้ได้อย่างไร...............ง่ายนิดเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=04-03-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=04-03-2011&group=1&gblog=5 Fri, 04 Mar 2011 8:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=28-12-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=28-12-2010&group=1&gblog=4 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[การไหว้เทพแห่งดาวนพเคราะห์(ไท่ส่วยเอี้ย)......ตามหลักดวงจีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=28-12-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=28-12-2010&group=1&gblog=4 Tue, 28 Dec 2010 23:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-10-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-10-2010&group=1&gblog=3 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[บริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด.............รู้จักกันไหม...?????????]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-10-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=23-10-2010&group=1&gblog=3 Sat, 23 Oct 2010 9:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-09-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-09-2010&group=1&gblog=2 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนสามารถรู้ได้ว่าตนเองโฉลก................กับสีอะไรได้ด้วยตนเองครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-09-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=08-09-2010&group=1&gblog=2 Wed, 08 Sep 2010 10:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-08-2010&group=1&gblog=1 https://jadin08.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณควรจะโฉลกกับสีอะไร ตามหลักดวงจีน...................]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jadin08&month=18-08-2010&group=1&gblog=1 Wed, 18 Aug 2010 17:08:53 +0700